Rozwijaj Twój pomysł na biznes dzięki dostępowi do najnowszych Technologii Sprawdź możliwości jakie dajemy Tobie i Twojej Firmie.

Polskie Mosty Technologiczne w zakresie ekspansji na rynek Kazachski


Spółka Cubatex realizuje Projekt nr PMT/1905/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek KazachskiOkres realizacji projektu: 24.09.2020 – 08.06.2022Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł

czytaj więcej

Polskie Mosty Technologiczne w zakresie ekspansji na rynek Zjednoczonych


Spółka Cubatex realizuje Projekt nr PMT/1766/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.Okres realizacji projektu: 24.09.2020 – 30.06.2022

czytaj więcej

Polskie Mosty Technologiczne w zakresie ekspansji na rynek Kanadyjski


Spółka Cubatex realizuje Projekt nr PMT/2034/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Kanadyjski.Okres realizacji projektu: 23.09.2020 – 09.06.2022Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł

czytaj więcej

Konferencja: Prezentacja nowych usług Inkubatora Przedsiębiorczości CubeSeed


Celem projektu pn.: „Profesjonalizacja i rozwój specjalistycznych zaawansowanych usług świadczonych przez Inkubator przedsiębiorczości CubaSeed” jest profesjonalizacja i rozwój oferty inkubatora przedsiębiorczości CubaSeed, prowadzonego przez Cubatex Sp. z o.o., poprzez przygotowanie trzech specjalistycznych usług:-       usługi wspomagania procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach zgodnie z koncepcją Open Innovation w modelu crowdsourcingu,

czytaj więcej

Ogłoszenia o pracę: Prawnik


Warszawa, 8 maja 2017 r.INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI E-USŁUG CUBATEX SP Z O.O.Poszukuje osoby na stanowisko PrawnikSamodzielny PrawnikMiasto: Warszawa, Wrocław, ŁódźZakres obowiązków:Opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, wniosków oraz innych dokumentów,Prowadzenie bieżących spraw spółki w tym spraw dla spółek z Inkubatora PrzedsiębiorczościSamodzielne przygotowanie pozwów, pism procesowych, wniosków egzekucyjnych,Wymagania:

czytaj więcej

Aktualne Projekty

Budowa platformy transferu technologii

W segmencie usług elektronicznych poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w ramach wniosku: WND-RPLD.03.04.00-00-006/13

  • Nazwa Beneficjenta: Cubatex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Wartość projektu: 3 090 598,75PLN
  • Kwota dofinansowania: 2 163 419,13 PLN w tym 1 838 906,26 ze środków EFRR
banner

System B2B

w zarządzaniu prawami własności intelektualnej


Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  • NR wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-437/14
  • Nazwa Beneficjenta: Cubatex Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 886 000,00 zł
  • Kwota dofinanosowania: 620 200,00 zł w tym 527 170,0 zł ze środków EFRR
dowiedz się więcej
banner

Skontaktuj się z nami