Profesjonalizacja i rozwój usług w CubaSeed

Profesjonalizacja i rozwój specjalistycznych zaawansowanych usług świadczonych przez Inkubator przedsiębiorczości CubaSeed

Zobacz

System B2B w zarządzaniu prawami własności intelektualnej

Projekt, który realizuje Cubatex sp. z o.o., umożliwiać będzie automatyczną wymianę z partnerami biznesowymi danych dotyczących realizacji przychodów z licencjonowania (dzierżawy) własności intelektualnej, w tym oprogramowania i elementów oprogramowania komputerowego (np. biblioteki).

Zobacz

Profesjonalizacja i rozwój specjalistycznych zaawansowanych usług świadczonych przez Inkubator przedsiębiorczości CubaSeed

Celem projektu jest przygotowanie trzech specjalistycznych usług:

  • usługi wspomagania procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach zgodnie z koncepcją Open Innovation w modelu crowdsourcingu,
  • usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych powstałych w ramach prac badawczo – rozwojowych (wyceny wyników prac badawczo - rozwojowych),
  • usługi doradczo - szkoleniowej związanej z budowaniem, konfiguracją i optymalizacją środowisk opartych na chmurach obliczeniowych oraz optymalizacją systemów informatycznych w nich osadzonych.

Zobacz

Budowa platformy transferu technologii

Budowa platformy transferu technologii w segmencie usług elektronicznych poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (link do nowo stworzonej strony).

Zobacz

Platforma programowo-sprzętowa dla developerów IoT Wearables

Dzięki środkom pozyskanym przez Cubatex z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spółka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt nr RPKP.01.06.02-04-0162/16

Zobacz

Ogłoszenia

Aby sprawdzić aktualną listę ogłoszeń, kliknij przycisk poniżej.

Zobacz

Skontaktuj się z nami